Compassionfokuserad terapi (CFT)

Vad är Compassionfokuserad terapi (CFT)?

Compassionfokuserad terapi hämtar sina grundprinciper frän evolutionsbiologi, där människor sägs ha tre primära former av känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykologiska hälsan

Stress och hotsystemet – det system som skyddar oss från direkta faror och utsöndrar adrenalin, kortisol och andra stresshormoner vars syfte är att få individen att handla så snabbt och intensivt som möjligt. Här ingår känslor som ilska, ångest, skam, avsky.

Motivationssystemet – det system som motiverar oss att söka oss till saker vi anser vara fördelaktiga. Kan även kallas för resurssökningssystemet. Detta kan också̊ kallas för belöningssystemet, alltså̊ det system som leder oss till handling och beslutsfattning.

Lugnande systemet – det system som låter oss koppla av och bearbeta tankar, händelser och känslor. Här ingår bland annat sömn, avkoppling och till viss del lek och underhållning.

Målet med Compassionfokuserad terapi

Målet med compassionfokuserad terapi är att belysa sambandet mellan kognitiva mönster och dessa tre system. Detta görs med användning av en rad olika tekniker. Genom att lära sig hur dessa system fungerar blir det lättare att kontrollera sina reaktioner när något av dessa aktiveras, men även lättare att känna igen vilket av dem som aktiveras vid en given situation.

Känner du ofta stor skam över något oviktigt eller okontrollerbart, eller är självkritisk?

Compassionfokuserad terapi är speciellt användbart för de som känner stor skam över någonting eller som är överdrivet självkritiska. Det är också̊ en effektiv form av terapi för de som har svårt att känna medkänsla mot andra och sig själv. Genom att använda sig av principer inom compassionfokuserad terapi påstås patienter kunna lära sig att visa mer värme, medkänsla och förståelse i sociala situationer och mot sig själva.

Mottagning i centrala Stockholm

Nybrogatan 34, Östermalm.


Boka en kostnadsfri konsultation via telefonen

Klicka här för att göra en intresseanmälan så återkommer jag till dig så snart jag kan.

Varmt välkommen!

Compassionfokuserad terapi – en integration psykoterapiformen som lutar sig mot forskning om neurovetenskap, evolutionsläran, anknytning, affektteori och buddism. 

Egenskaper såsom ickedömande, sympati, empati, tolerans av obehag, känslighet och motivation.

Trecirkelsmodellen som innefattar:

Hotsystemet

Drivsystemet

Trygghetssystemet

Fler behandlingar

Parterapi

Par- och relationsterapi är till för att förstå dig själv och dina relationer bättre, skapa nya förutsättningar för kommunikation, trygghet och personlig utveckling.

Interpersonell neurobiologi

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Hos oss utformas din KBT-terapi utifrån dina specifika behov och hjälper dig hantera olika former av depression, ångest, utmattning och stressrelaterade besvär samt olika typer av krissituationer.