Compassionfokuserad terapi (CFT)

Vad är Compassionfokuserad terapi (CFT)?

Compassionfokuserad terapi hämtar sina grundprinciper frän evolutionär biologi, där människor sägs ha tre primära former av känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykologiska hälsan:

Varningssystemet – Det system som skyddar oss frän direkta faror och utsöndrar adrenalin, kortisol och andra stresshormoner vars syfte är att få individen att handla så snabbt och intensivt som möjligt. Här ingår känslor som ilska, ångest och avsky.

Motivationssystemet – Det system som motiverar oss att söka oss till saker vi anser vara fördelaktiga. Kan även kallas för resurssökningssystemet. Detta kan också̊ kallas för belöningssystemet, alltså̊ det system som leder oss till handling och beslutsfattning.

Lugnande systemet – Det system som låter oss koppla av och bearbeta tankar, händelser och känslor. Här ingår bland annat sömn, avkoppling och till viss del lek och underhållning.

Målet med compassionfokuserad terapi är att belysa sambandet mellan kognitiva mönster och dessa tre system. Detta görs med användning av en rad olika tekniker, bland annat KBT, medkänsloträning i grupp och meditation. Genom att lära sig hur dessa system fungerar blir det lättare att kontrollera sina reaktioner när ett av dem aktiveras, men även lättare att känna igen vilket av dem aktiveras vid en given situation.

Compassionfokuserad terapi är speciellt användbart för de som känner stor skam över någonting oviktigt eller okontrollerbart, eller som är överdrivet självkritiska. Det är också̊ en effektiv form av terapi för de som har svårt att känna medkänsla mot andra och sig själv. Genom att använda sig av principer inom compassionfokuserad terapi påstås patienter kunna lära sig att visa mer värme, medkänsla och förståelse i sociala situationer och mot sig själva.

Compassionfokuserad terapi – en integration psykoterapiformen som lutar sig mot forskning om neurovetenskap, evolutionsläran, anknytning, affektteori och buddism. 

Egenskaper såsom ickedömande, sympati, empati, tolerans av obehag, känslighet och motivation.

Trecirkelsmodellen som innefattar:

Hotsystemet

Drivsystemet

Trygghetssystemet

Fler behandlingar

Parterapi

Psykoterapi hos leg psykoterapeut individ eller par. Insikt, flexibilitet, stabilitet bearbeta och gå vidare

Interpersonell neurobiologi

IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning