Eye Movement Desentisitaztion and Reprocessing (EMDR)

Vad är EMDR-terapi?

EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing och är en psykoterapeutisk metod som baseras på ögonrörelser som tillämpas vid trauma men även andra svårigheter som låg självkänsla, komplicerad sorg och ångest. Metoden är inriktad på att få fatt i och bearbeta dysfunktionella minnen och länka in i mer adaptiva sådana. Vi arbetar med att hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer i anslutning till negativa livshändelser. Metoden hjälper dig också med att tänka annorlunda om dig själv.

Vanliga behandlingsområden

Har man blivit utsatt för en händelse som innefattat olika skador, hot, förlust, plågsamma synintryck, mobbning eller bortgång behöver man i vissa fall få professionell hjälp med att hantera det hela. Det blir allt vanligare att ovan symptom leder till PTSD, ångest, depression och ätstörningar – där EMDR haft bevisade resultat på att hjälpa personer att komma ut starkare på andra sidan. Om du blivit traumatiserad på grund av en negativ livshändelse kan således EMDR vara rätt behandlingsmetod för dig.

Vad säger forskningen om EMDR-terapi?

Enligt forskning är EMDR-terapi en verksam behandlingsmetod för PTSD. Olika studier visar att personer som varit med om övergrepp, olyckor, krig, förluster eller naturkatastrofer till 85-90% inte längre uppfyller kriterier för PTSD efter avslutad EMDR-behandling.

Mottagning i centrala Stockholm

Mottagning finns i centrala Stockholm på Nybrogatan 34, Östermalm.

Boka en kostnadsfri konsultation via telefon

Klicka här för att göra en intresseanmälan så återkommer jag till dig så snart jag kan.

Välkommen!

Hjälper människor att minska besvären efter upplevelser från det förgångna och som kan störa i det dagliga livet.

Det kan handla om trauman av olika slag som tex överfall, övergrepp, olyckshändelser men det kan också användas för att hjälpa människor att hantera ångest och nedstämdhet, reaktioner på förluster och få fysiska sjukdomar där starka känslor är förknippade med tidigare livsupplevelser.

Terapin har sin utgångspunkt i en modell för hur information bearbetas i hjärnans minessystem. 

Fler behandlingar

Parterapi

Par- och relationsterapi är till för att förstå dig själv och dina relationer bättre, skapa nya förutsättningar för kommunikation, trygghet och personlig utveckling.

Interpersonell neurobiologi

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Hos oss utformas din KBT-terapi utifrån dina specifika behov och hjälper dig hantera olika former av depression, ångest, utmattning och stressrelaterade besvär samt olika typer av krissituationer.