Interpersonell neurobiologi

Vad är interpersonell neurobiologi?

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande. Och hur alla hela tiden påverkar och förändrar varandra. Forskningsfältet kombinerar kunskap från neurovetenskap, psykologi, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulness. IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet (förmåga att utvecklas och anpassas) gör att utveckling alltid är möjlig. I särskilt fokus är anknytning, affektreglering, attunement (“intoning”) och vårt relaterande –  och våra “sociala” hjärnstrukturer. Inom IPNB säger man att förmågan att vara med andra människor faktiskt skapar (om om-skapar) våra hjärnor. De goda nyheterna är att vi alltid kan förändras – de dåliga att vi anpassar oss lika väl efter ohälsosamma omständigheter. Man betonar speciellt hjärnans förmåga till utveckling och läkning och hur detta kan ske genom våra relationer.

Vi vet numera att hjärnan fortsätter att utvecklas genom hela livet, den är vad man kallar plastisk och förändras av våra erfarenheter. Ny neurontillväxt stimuleras bland annat av riktad uppmärksamhet (som övas vid t.ex. mindfulness), nya upplevelser (t.ex. genom nya beteenden, tankar eller kunskap) och fysisk träning. Det ger oss stora möjligheter att genom att göra nya erfarenheter också kunna läkas, även efter trauman och andra negativa upplevelser.

Nio områden att utforska i terapi, hälsa och livet. 

Kompass kaos och rigiditet – mot integration.

Medvetandets integration

Bilateral integration

Vertikal integration

Minnesintegration

Narrativets integration

Tillståndsintegration

Interpersonell integration

Temporal integration

Identitetsintegration 

Fler behandlingar

Parterapi

Psykoterapi hos leg psykoterapeut individ eller par. Insikt, flexibilitet, stabilitet bearbeta och gå vidare

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning.

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT som är anpassad för mer komplex problematik.