Interpersonell neurobiologi

Vad är interpersonell neurobiologi?


Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande. Forskningsfältet kombinerar kunskap från neurovetenskap, psykologi, samtida hjärnforskning, anknytningsteori, mentaliseringsteori och mindfulness. IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet (förmåga att utvecklas och anpassas) gör att utveckling alltid är möjlig. I särskilt fokus är anknytning, affektreglering, attunement (“intoning”) och vårt relaterande –  och våra “sociala” hjärnstrukturer. 

Inom IPNB säger man att förmågan att vara med andra människor skapar och utvecklar våra hjärnor. De goda nyheterna är att vi alltid kan förändras – de dåliga är  att vi anpassar oss lika väl efter ohälsosamma omständigheter. Man betonar speciellt hjärnans förmåga till utveckling och läkning och hur detta kan ske genom våra relationer.

Vi vet numera att hjärnan fortsätter att utvecklas genom hela livet, den är vad man kallar plastisk och förändras av våra livserfarenheter. Ny neurontillväxt stimuleras bland annat av riktad uppmärksamhet (som övas vid t.ex. mindfulness), nya upplevelser (t.ex. genom nya beteenden, tankar eller kunskap) och fysisk träning. Det ger oss stora möjligheter att genom att göra nya erfarenheter också kunna läkas, även efter trauman och andra negativa upplevelser.

Våra metoder

Den röda tråden genom alla olika terapiformer är interpersonell neurobiologi. Interpersonell neurobiologi hjälper oss att fokusera på det som vi vill ska nå nästa nivå, alltså växa. Den fokuserar även på hur hjärnans sociala strukturer utvecklas i samspel med sinne och relationer – livet ut.

Varmt välkommen att kontakta mig

Nio områden att utforska i terapi, hälsa och livet. 

Kompass kaos och rigiditet – mot integration.

Medvetandets integration

Bilateral integration

Vertikal integration

Minnesintegration

Narrativets integration

Tillståndsintegration

Interpersonell integration

Temporal integration

Identitetsintegration 

Fler behandlingar

Parterapi

Par- och relationsterapi är till för att förstå dig själv och dina relationer bättre, skapa nya förutsättningar för kommunikation, trygghet och personlig utveckling.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Hos oss utformas din KBT-terapi utifrån dina specifika behov och hjälper dig hantera olika former av depression, ångest, utmattning och stressrelaterade besvär samt olika typer av krissituationer.

Schematerapi

Schematerapi är till för dig som upprepade gånger fastnar i destruktiva relationer, är konstant svartsjuk, rädd för att bli avvisad och övergiven, ofta känner dig tom och likgiltig, har ett stort bekräftelsebehov, ofta känner skamkänslor och är extremt självkritisk.