Kognitiv beteendeterapi (KBT)

 

Hjälp vid ångest, depression, stress och utmattningssyndrom

 

Hos oss utformas din KBT-terapi utifrån dina specifika behov och hjälper dig hantera olika typer av ångest, depression, stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom eller krissituationer.

 

Vad är Kognitiv beteendeterapi (KBT)?

 

KBT är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning och evidensbaserad behandlingsmetod. I KBT fokuserar vi på mönster av samspel mellan våra tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden. Med hjälp av kunskap om inlärning och hur våra erfarenheter bidragit till våra tankemönster, reaktioner och beteenden – kan vi hantera eller minska psykologiska besvär som leder till att vi fungerar sämre på arbetet, skolan eller i vårt sociala liv.

 

Genom nya erfarenheter och verktyg kan vi lära om och förändra dessa mönster för att må bättre. Det kognitiva innebär fokus på kunskap om hur vi tolkar och förstår det vi är med om. Tankar, tolkningar och föreställningar påverkar hur vi mår och är ofta färgade av vad vi varit med om och förväntat oss. Med beteende menas hur vi reagerar på det vi är med om. Det handlar om strategier som lärts in från tidigare erfarenheter och situationer.

 

Så arbetar vi med KBT-terapi

 

Tillsammans arbetar vi för att förstå dina svårigheter genom att synliggöra mönster av tankar, känslor och reaktioner och arbetar aktivt med att förändra dessa mönster. Fokus ligger på dina upplevelser och reaktioner här och nu, men även hur dessa kan förstås i ljuset av tidigare erfarenheter. Genom våra samtal och övningar får du nya erfarenheter och verktyg för att må bättre i ditt liv.

När bör du söka hjälp?

Om du kämpar med en känsla av oro, nervositet eller panik som är svår att bryta. Ångest sitter i kroppen och upplevs därför som mycket obehaglig och kan hämma din vardag. Vid nedstämdhet och depression bör du söka hjälp om du känner dig ledsen och nedstämd i mer än 14 dagar. Livet kanske känns tomt och meningslöst. Saker man tidigare tyckt varit roliga är inte det längre. Dessa symtom kan hindra dig från att leva fullt ut. Långvarig stress utan återhämtning kan leda till utmattning. Då är det troligt att du känner en trött som inte går att vila bort. Ofta finns också kravkänslighet, minnesproblem och även sömnproblem.

Mottagning i centrala Stockholm

Nybrogatan 34, Östermalm.

Boka en kostnadsfri konsultation via telefonen

Klicka här

Välkommen!

Psykologisk behandling och psykoterapi erbjuds idag av många personer så försäkra dig om att du väljer en behandlare som har legitimation utfärdat av Socialstyrelsen. Psykoterapeut är skyddad titel och innebär att det finns en grundutbildning inom människovårdande yrke (3-5 år) samt grundutbildning i psykoterapi (2 år) och därefter psykoterapeututbildning (3år). 

Fler behandlingar

Parterapi

Par- och relationsterapi är till för att förstå dig själv och dina relationer bättre, skapa nya förutsättningar för kommunikation, trygghet och personlig utveckling.

Interpersonell neurobiologi

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande.

Schematerapi

Schematerapi är till för dig som upprepade gånger fastnar i destruktiva relationer, är konstant svartsjuk, rädd för att bli avvisad och övergiven, ofta känner dig tom och likgiltig, har ett stort bekräftelsebehov, ofta känner skamkänslor och är extremt självkritisk.