Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Vad är Kognitiv beteendeterapi (KBT)?

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning och evidensbaserad behandlingsmetod. 

Terapin utformas utifrån dina behov. Vanliga problemområden är depression och ångest-tillstånd, stressrelaterade besvär och kriser. I KBT fokuserar vi på mönster av samspel mellan våra tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden – vad vi gör. Med hjälp av kunskap om inlärning och hur våra erfarenheter bidragit till våra mönster av tankar, reaktioner och beteenden kan vi förstå och lösa problem. Genom nya erfarenheter och verktyg kan vi lära om och förändra dessa mönster för att må bättre. Det kognitiva innebär fokus på kunskap om hur vi tolkar och förstår det vi är med om. Tankar, tolkningar och föreställningar påverkar hur vi mår och är ofta färgade av vad vi varit med om och förväntar oss. Med beteende menas hur vi reaktioner på det vi är med om, vad vi gör. Det handlar om strategier som lärts in från tidigare erfarenheter och situationer. 

I terapin strävar vi efter förståelse och förändring för ett ökat välbefinnande. 

Tillsammans arbetar vi för att förstå dina svårigheter genom att synliggöra mönster av tankar, känslor och reaktioner och arbeta aktivt med att förändra dosa mönster. Fokus ligger på dina upplevelser och reaktioner här och nu men även hur dessa kan förstå i ljuset av tidigare erfarenheter. Genom samtal och övningar att arbeta med hemma får du nya erfarenheter och verktyg för att må bättre. 

Åsa Jonsson – Legitimerad psykoterapeut
Behandlingen leds av Åsa Jonsson – Fil.kand. psykologi, leg psykoterapeut KBT, certifierad schematerapeut, certifierad i neurofeedback och handledare – och lärarutbildad i KBT.

Fler behandlingar

Parterapi

Psykoterapi hos leg psykoterapeut individ eller par. Insikt, flexibilitet, stabilitet bearbeta och gå vidare

Interpersonell neurobiologi

IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT som är anpassad för mer komplex problematik