Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Hjälp vid depression, ångest, stress och kris


Hos oss utformas din KBT-terapi utifrån dina specifika behov och hjälper dig hantera olika former av depression, ämnen som kan utlösa stark ångest, stressrelaterade besvär och olika typer av krissituationer.

 

Vad är KBT-terapi?

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning och evidensbaserad behandlingsmetod. I KBT fokuserar vi på mönster av samspel mellan våra tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden – alltså vad vi gör. Med hjälp av kunskap om inlärning och hur våra erfarenheter bidragit till våra tankemönster, reaktioner och beteenden – kan vi förstå och lösa olika problem som uppstår. 

 

Genom nya erfarenheter och verktyg kan vi lära om och förändra dessa mönster för att må bättre. Det kognitiva innebär fokus på kunskap om hur vi tolkar och förstår det vi är med om. Tankar, tolkningar och föreställningar påverkar hur vi mår och är ofta färgade av vad vi varit med om och förväntat oss. Med beteende menas hur vi reagerar på det vi är med om. Det handlar om strategier som lärts in från tidigare erfarenheter och situationer.

 

Så arbetar vi med KBT-terapi

Inom KBT-terapin strävar vi efter förståelse och förändring för ett ökat välbefinnande där vi lever våra liv på våra egna villkor – och inte låter ämnen som depression, ångest, stress och kriser dra ned vår livskvalitet. Tillsammans arbetar vi för att förstå dina svårigheter genom att synliggöra mönster av tankar, känslor och reaktioner och arbetar aktivt med att förändra dessa mönster. Fokus ligger på dina upplevelser och reaktioner här och nu, men även hur dessa kan förstås i ljuset av tidigare erfarenheter. Genom våra samtal och övningar får du nya erfarenheter och verktyg för att må bättre i ditt liv.

När bör du söka hjälp?

Om du känner dig vilsen och inte kan bearbeta känslor som stress, ångest och depression på egen hand rekommenderar vi dig att söka hjälp eller boka rådgivning. Vi har hjälpt många personer med att ta reda på vad som legat till grund för olika “triggers”, bearbetat dessa, applicerat nya tankemönster – där personerna i fråga efter genomgången KBT-terapi utökat sin livskvalitet markant. Vi vill att du ska må bra – och det är aldrig fel att be om hjälp rörande områden du själv inte är expert på.

Mottagning i centrala Stockholm

Jag som driver Psykoterapimottagning Kabinett heter Åsa Jonsson och är legitimerad psykoterapeut, certifierad schematerapeut, EMDR–terapeut och handledare av i klinisk psykoterapi. Min grundutbildning Fil.kand psykologi kommer från Nya Zeeland och Mittuniversitet. Du hittar min mottagning i centrala Stockholm på Nybrogatan 34, Östermalm.

Boka en kostnadsfri konsultation

Jag rekommenderar alltid nya klienter att boka en kostnadsfri konsultation så att vi kan lära känna varandra bättre innan vi bokar in regelbunden KBT-terapi. För mig är det viktigt att vi finner varandra, så att vi sedan kan lösa upp de knutar som finns hos dig, tillsammans.

Klicka här för att göra en intresseanmälan så återkommer jag till dig så snart jag kan.

Välkommen!

KBT – teori från inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitionspsykologi

Tonvikt på samspel mellan dig och din omgivning samt mellan tankar, beteenden och känslor.

Större fokus på nutid och framtid än dåtid.

Hemuppgifter

 

Fler behandlingar

Parterapi

Par- och relationsterapi är till för att förstå dig själv och dina relationer bättre, skapa nya förutsättningar för kommunikation, trygghet och personlig utveckling.

Interpersonell neurobiologi

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande.

Schematerapi

Schematerapi är till för dig som upprepade gånger fastnar i destruktiva relationer, är konstant svartsjuk, rädd för att bli avvisad och övergiven, ofta känner dig tom och likgiltig, har ett stort bekräftelsebehov, ofta känner skamkänslor och är extremt självkritisk.