Manualbaserad 12 stegsinriktad terapi för kemiskt och processberoende

Vad är Manualbaserad 12 stegsinriktad terapi för kemiskt och processberoende?

God mentalisering är viktig för att förstå̊ och fungera med andra och med oss själva, för vår identitet och för vår förmåga att differentiera oss från andra. Därutöver är processen viktig för att kunna identifiera, uttrycka och reglera känslor och för att styra vårt beteende. Mentaliseringsförmågan förändras vid relationen stress.

Det finns olika dimensioner av mentalisering och obalans inom dessa kan eda till relationsproblem med andra och oss själva.

Beroendesjukdom kan innefatta alkohol, droger, spel men också sex och relationsberoende, shoppingberoende samt arbetsnarkomani.

Jag tänker mycket på just detta.

jag har börjat smyga med det.

Jag känner en längtan efter det.

Jag har utvecklat tolerans och behöver allt starkare doser.

Jag får negativa symtom, abstinens av att inte få ägna mig åt det.

Det inkräktar på resten av livet, arbetet, familjen eller fritiden.

Även efter långa uppehåll kan jag trilla dit igen.

Fler behandlingar

Parterapi

Psykoterapi hos leg psykoterapeut individ eller par. Insikt, flexibilitet, stabilitet bearbeta och gå vidare

Interpersonell neurobiologi

IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning