Mentaliseradbaserad terapi

Vad är Mentaliseradbaserad terapi?

God mentalisering är viktig för att förstå̊ och fungera med andra och med oss själva, för vår identitet och för vår förmåga att differentiera oss från andra. Därutöver är processen viktig för att kunna identifiera, uttrycka och reglera känslor och för att styra vårt beteende.

Mentaliseringsförmågan förändras vid relationen stress. Det finns olika dimensioner av mentalisering och obalans inom dessa kan eda till relationsproblem med andra och oss själva.

Mentaliseradbaserad terapi – 

En metod där du får träna på att se dig själv utifrån och andra inifrån. Det som benämns som mentaliseringsförmåga.

Fler behandlingar

Parterapi

Psykoterapi hos leg psykoterapeut individ eller par. Insikt, flexibilitet, stabilitet bearbeta och gå vidare

Interpersonell neurobiologi

IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning