Parterapi

Vad är Parterapi?

Parterapi med mål att skapa kontakt och meningsfullt möte mellan er.

Att älska är inte alltid lätt. Det kräver mod, handling, engagemang, en hög känsla av ödmjukhet och ansvar. Jag har lång erfarenhet av att hjälpa par med relationssvårigheter. Med rätt hjälp är det lättare att förstå och förändra kommunikations och samspelsmönster som blivit destruktiva. För att kommunikation ska bli möjlig måste först kontakt skapas. Annars kommer vi inte att kunna ta in något. Speciellt stängda blir vi om vi känner oss hotade – tex av att bli övergivna eller invaderade av någon annans behov. Terapin inriktar sig bla på att lära er tekniker och förhållningssätt för att skapa meningsbärande kontakt med varandra.

Terapin börjar med ett inledande samtal och introduktion kring mitt arbetssätt. Samtalet är 1 tim och 15 min. Upplägg kan variera mellan 1 alt 2 veckors mellanrum alt intensiv parterapi där sessionen kan vara 2,5 timmar, halvdag eller heldag.

Ni får med min hjälp utforska er djupaste längtan – och det som hindrar er från att leva den. Därefter skapas en grund och ni får göra nya upptäckter om er själv och er partners inre värld och historia. Vi arbetar med hur otrygghet från Dåtid påverkar Nutid vilket kan skapa konflikter och stress. Hur vår egen relationshistoria och inlärda överlevnadsstrategier kan vara ett hinder för kontakt. Svåra ämnen kommer att kunna tas upp och ni får hjälp med att lugna och reglera starka känslor. Här i rummet finns inga krig att vinna, inget fel eller rätt sätt att vara på – bara en spännande resa att göra. Oavsett om ni fortsätter tillsammans eller inte.

Intensiv parterapi med olika teman där målet inte är att ni ska gå i en lång terapi utan att ni ska få med er upplevelser, kunskap och verktyg. Terapin integrerar teorier från anknytningsteori och neurovetenskap, schematerapi, inlärningsteori och mentaliserings/acceptanstekniker.

Jag erbjuder även två dagars intensivarbete då ni kommer till mig och arbetar mellan 8.30 och 16.00 två dagar i följd med paus för lunch under dagen. Denna upplevelse går också att dela upp i 2-4 mindre block om halvdagar/heldag. Två dagars intensivarbete är det som många beskriver som en investering för livet i sin relation och en ny förståelse både för sig själv och sin partner.

Ibland är det inte läge att börja direkt med intensiv parterapi och då anpassar jag mig utifrån vart ni befinner er.

Samtal är 1 timme (ej 1 1/2 tim). Alt intensiv parterapi 2-4 tim (ej 2,5 tim), alt heldag.

Åsa Jonsson – Legitimerad psykoterapeut
Behandlingen leds av Åsa Jonsson – Fil.kand. psykologi, leg psykoterapeut KBT, certifierad schematerapeut, certifierad i neurofeedback och handledare – och lärarutbildad i KBT.

Fler behandlingar

Interpersonell neurobiologi

IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet .

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning.

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT som är anpassad för mer komplex problematik.