Parterapi

Vad är Parterapi?

Par och relationsterapi för att förstå dig själv och dina relationer bättre, skapa förutsättningar för kommunikation, trygghet och utveckling.

Parterapin har sin grund ianknytningsbaserad teori och forskning, inom relationell neurobiologi och minnserekonsolidering samt existensiell psykologi. 

Många av oss som lever i parrelation upplever perioder då relationen fungerar mindre bra och ibland även svårare perioder. Det kan handla om otrohet, avstängdhet, behov att bli lyssnad på och sedd, kritik och bråk av olika slag.

Vi människor är gjorda för kontakt men också för att försvara oss. Det gör att vi lätt kan fastna i en överlevnadsdans.

Jag har lång erfarenhet av att hjälpa par med relationssvårigheter. Med rätt hjälp är det lättare att förstå och förändra kommunikations och samspelsmönster som blivit destruktiva.

För att kommunikation ska bli möjlig måste först kontakt skapas. Annars kommer vi inte att kunna ta in något.

Encounter centered coupes therapy (EECT) inriktar sig bla på att lära er tekniker och förhållningssätt för att skapa meningsbärande kontakt med varandra. 

Terapin börjar med ett inledande samtal och introduktion kring mitt arbetssätt. Samtalet är 1 tim. Upplägg kan variera mellan 1 alt 2 veckors mellanrum alt intensiv parterapi där sessionen kan vara 2,5 timmar, halvdag eller heldag.

Ni får med min hjälp utforska er djupaste längtan – och det som hindrar er från att leva den. Därefter skapas en grund och ni får göra nya upptäckter om er själv och er partners inre värld och historia. Vi arbetar med hur otrygghet från Dåtid påverkar Nutid vilket kan skapa konflikter och stress. Hur vår egen relationshistoria och inlärda överlevnadsstrategier kan vara ett hinder för kontakt. Svåra ämnen kommer att kunna tas upp och ni får hjälp med att lugna och reglera starka känslor. Här i rummet finns inga krig att vinna, inget fel eller rätt sätt att vara på – bara en spännande resa att göra. Oavsett om ni fortsätter tillsammans eller inte.

Intensiv parterapi med olika teman där målet inte är att ni ska gå i en lång terapi utan att ni ska få med er upplevelser, kunskap och verktyg.

Jag erbjuder även två dagars intensivarbete då ni kommer till mig och arbetar mellan 8.30 och 16.00 två dagar i följd med paus för lunch under dagen. Det går också att dela upp i 2-4 mindre block om halvdagar/heldag. Två dagars intensivarbete är det som många beskriver som en investering för livet i sin relation och en ny förståelse både för sig själv och sin partner.

Ibland är det inte läge att börja direkt med intensiv parterapi och då anpassar jag mig utifrån vart ni befinner er.

Samtal är 1 timme (ej 1 1/2 tim). Alt intensiv parterapi 2-4 tim (ej 2,5 tim), alt heldag.

Anknytningens fem S – vägen till trygg neurobiologis reglering. 

Anknytning är i grunden en biologisk funktion med psykologiska konsekvenser.

De fem S:en är:

Seen – vi behöver bli sedda, hörda och begripna för att vårt nervsystem inte ska reagera med stresspåslag. 

Sooth – vi behöver bli känslomässigt reglerad av någon som samtidigt tål mina känslor utan att den andra behöver agera ut eller stänga av.

Safe – att en relation är säker vad gäller fysiska överlevnad så väl som den sociala.

Synchrony – en form av hjärnbro där arbetet med reglering sker mellan hjärnor och kroppar.

Secure – trygg vilket handlar om att kunna lämna den pågående relationen och ta med sig kunskap från den att applicera på världen utanför.

En rörelse mellan connect, disconnet och reconnet. Detta är grunden i trygg anknytning. Att kunna mötas, skiljas och återförenas utan att gå sönder.

Fler behandlingar

Interpersonell neurobiologi

IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet .

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning.

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT som är anpassad för mer komplex problematik.