Parterapi i Stockholm

Har glädjen, den meningsfulla kontakten och engagemanget i relationen försvunnit?

Många av oss, om inte alla par går igenom utmaningar och kan ha hjälp av parterapi. Det kan handla om svårighet att kommunicera, konflikter och kontakt. För andra kan det handla om otrohet, svek och avstängdhet, till att vilja bli hörd, sedd, eller att gnistan har försvunnit i relationen. Vi är gjorda för kontakt med varandra men också gjorda för att skydda oss. Så att leva i en svår relation är mycket smärtsamt för oss. 

Vad är parterapi?

Parterapin har sin grund i anknytningsbaserad teori och forskning inom relationell neurobiologi och minnserekonsolidering samt existentiell psykologi. Encounter Couples Therapy är utvecklad av parterapeuten och psykologen Hedy Schiefer. Här betonas vår inneboende relationella förmåga och vår oskadade livskraft livet ut. Fokus kommer inte att vara att ”fixa” problemen utan att inledningsvis skapa kontakt. Om kontakten inte finns kommer bara nya problem att skapas.

Så arbetar vi med parterapi

Det är aldrig för sent att söka hjälp. Parterapin hos oss kan ha tre olika fokus. Dessa beskriv mer noggrant nedan. De viktiga principerna i terapin är att i pararbete få besöka den andras värld med nya ögon, mellanrummet mellan oss där relationen ligger och hur vi behöver ta ansvar för vad vi lägger in här och att upptäcka den andras värld. Ni får utforska er djupaste längtan – och det som hindrar er från att leva den. Ni får göra nya upptäckter om er själva och partners inre värld samt historia. Vi arbetar med hur otrygghet från dåtid påverkar er nutida situation. Hur vår egen relationshistoria och inlärda överlevnadsstrategier kan vara ett hinder för kontakt. Under våra sessioner finns det inget krig att vinna, inget fel eller rätt sätt att vara på – enbart en spännande och motiverande resa att göra, tillsammans.

Connection – arbetar med att skapa meningsfull kontakt och med det som kommer ivägen för det.

Amends – här arbetar vi med ansvarstagande som kan uppstå när något behöver repareras tex vid otrohet, lögner eller något annat som skadat tillit och trygghet.

Farväl – att avsluta sin relation och ta med sig det som varit viktigt och lämna det som varit mindre bra. Det kan handla om att fortsätta som föräldrar eller vänner eller att sätta punkt för relationen helt och hållet.

När bör man söka hjälp?

Parterapi är en spännande resa som alla par kan göra. Forskningen visar att det kan ta par 7 år innan de söker hjälp. Ta steget nu för att lära mer om relationer och hur vår egen anknytningshistoria kan påverka i våra vuxna kärleksrelationer.

Mottagning i centrala Stockholm

Nybrogatan 34, Östermalm.

Boka en kostnadsfri konsultation via telefon

klicka här för att göra en intresseanmälan så återkommer jag till dig inom kort.

Varmt välkomna på en spännande resa!

Anknytningens fem S – vägen till trygg neurobiologis reglering. 

Anknytning är i grunden en biologisk funktion med psykologiska konsekvenser.

De fem S:en är:

Seen – vi behöver bli sedda, hörda och begripna för att vårt nervsystem inte ska reagera med stresspåslag. 

Sooth – vi behöver bli känslomässigt reglerad av någon som samtidigt tål mina känslor utan att den andra behöver agera ut eller stänga av.

Safe – att en relation är säker vad gäller fysiska överlevnad så väl som den sociala.

Synchrony – en form av hjärnbro där arbetet med reglering sker mellan hjärnor och kroppar.

Secure – trygg vilket handlar om att kunna lämna den pågående relationen och ta med sig kunskap från den att applicera på världen utanför.

En rörelse mellan connect, disconnet och reconnet. Detta är grunden i trygg anknytning. Att kunna mötas, skiljas och återförenas utan att gå sönder.

Fler behandlingar

Interpersonell neurobiologi

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Hos oss utformas din KBT-terapi utifrån dina specifika behov och hjälper dig hantera olika former av depression, ångest, utmattning och stressrelaterade besvär samt olika typer av krissituationer.

Schematerapi

Schematerapi är till för dig som upprepade gånger fastnar i destruktiva relationer, är konstant svartsjuk, rädd för att bli avvisad och övergiven, ofta känner dig tom och likgiltig, har ett stort bekräftelsebehov, ofta känner skamkänslor och är extremt självkritisk.