Schematerapi

Känslor schematerapi tacklar

Schematerapi är till för dig som upprepade gånger fastnar i destruktiva relationer, är konstant svartsjuk, rädd för att bli avvisad och övergiven, ofta känner dig tom och likgiltig, har ett stort bekräftelsebehov, ofta känner skamkänslor och är extremt självkritisk.

Vad är schematerapi?

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT som är anpassad för mer långdragen och komplex problematik där traditionell KBT inte visat sig vara effektivt. I denna terapiform läggs större vikt vid barndomserfarenheter och terapialliansen. Schematerapin utgår från att alla människor har grundläggande känslomässiga behov som behöver tillgodoses under uppväxten. Detta för att vi ska utvecklas till en trygg person. När dessa inte har tillgodosetts försöker vi hantera det så gott vi kan – där det i många fall kan bli fel.

Schemat är en metafor för vad vi lärt in om oss själva och andra i vår omgivning. Vi utvecklar scheman om oss själva och andra samt hur vi bäst hanterar olika situationer. Dessa livsmönster tenderas att upprepas genom livet. 

Så arbetar vi med schematerapi

För att kartlägga scheman som är problematiska fyller vi i formulär. Vidare kartläggs hur det har sett ut tidigare i livet och vi arbetar parallellt med situationer som är problematiska idag. Vi för en djup dialog om dina tidigare erfarenheter och hur dessa kan påverka hur du lever ditt liv idag. Tillsammans hittar vi lösningar och implementerar nya tankemönster och rutiner för att bryta negativa vanor, så att du kan bli den bästa versionen av dig själv.

Mottagning i centrala Stockholm

Nybrogatan 34, Östermalm.

Boka en kostnadsfri konsultation via telefonen

Klicka här för att göra en intresseanmälan så återkommer jag till dig så snart jag kan.

Välkommen!

Tidiga maladaptiva scheman:

Övergivenhet/instabilitet

Misstro/utnyttjad

Känslomässig försummelse

Defekt/skam

Social isolering/utanförskap

Beroende/inkompetens

Sårbarhet för fara/sjukdom

Sammanflätad/outvecklat själv

Misslyckad

Berättigande/grandios

Lågsjälvkontroll/självdisciplin

Bekräftelsesökande

Underkastelse

Självuppoffrande

Obevekliga krav

Negativism/pessimism

Känslomässig hämning

Straffande

 

Fler behandlingar

Parterapi

Par- och relationsterapi är till för att förstå dig själv och dina relationer bättre, skapa nya förutsättningar för kommunikation, trygghet och personlig utveckling.

Interpersonell neurobiologi

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Hos oss utformas din KBT-terapi utifrån dina specifika behov och hjälper dig hantera olika former av depression, ångest, utmattning och stressrelaterade besvär samt olika typer av krissituationer.