Psykoterapimottagning Kabinett

Evidensbaserad psykoterapi och handledning

Vår hjärna är fantastisk. Terapi är ett laboratorium för att utveckla, omforma och stärka nya neurala förbindelser som främjar psykologisk flexibilitet och tillfredsställelse med livet.

Välkommen till Psykoterapimottagning Kabinett

Legitimerad psykoterapeut som arbetar med forskningsbaserad psykoterapi, handledning och coachning för enskilda, par och organisation. Jag arbetar med flera metoder såsom Kognitiv Beteendeterapi (KBT), Schematerapi, Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Compassionfokuserad terapi (CFT), Acceptans och Commitment Therapy (ACT), Mentaliseradbaserad terapi (MBT), Manualbaserad 12-stegsinriktad terapi, Mindfulness och den röda tråden genom dessa är en förankring i interpersonell neurobiologi.

Parmottagning är en del av Psykoterapimottagning Kabinett. De flesta par upplever perioder då parrelation fungerar mindre bra och många även svårare perioder. Vi är gjorda för att ha konflikt med varandra men vi är också gjorda för att skydda oss. När det gör ont vill vi gärna bli av med det onda – det kan vi göra genom att bråka, ha en affär, bli kall och avstängd, tjata och vara kritisk – vilket ofta leder till mer konflikt. Terapin fokuserar på att skapa kontakt och förstå och förändra kommunikations och samspelsmönster som blivit destruktiva. Läs mer under fliken parterapi.

Handledning är ett sätt att kontinuerligt kvalitetssäkra och investera i ditt arbete. Handledning erbjuds till studenter som utbildar sig i psykoterapi, kbt terapeuter utan legitimation, kuratorer och andra som arbetar med klienter och bemötande. Handledning kan ske i grupp, individuellt över tid eller som punktinsats vid svårt ärende. Läs mer under fliken handledning.

För att säkerställa god kvalitet sker kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning.

Nyheter

Workshop om relationer

Är du nyfiken på hur relationer fungerar? Faller du för fel person? Eller är du olycklig i din nuvarande relation och vill …

Från ångest till trygghet.

Våra behandlingar

Parterapi

Psykoterapi hos leg psykoterapeut individ eller par. Insikt, flexibilitet, stabilitet bearbeta och gå vidare.

Interpersonell neurobiologi

IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning och evidensbaserad behandlingsmetod. 

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT som är anpassad för mer komplex problematik.

Eye Movement Desentisitaztion and Reprocessing (EMDR)

Psykoterapeutisk metod som baseras på ögonrörelser som tillämpas vid trauma men även andra svårigheter som låg självkänsla, komplicerad sorg och ångest.

Mentaliseradbaserad terapi

God mentalisering är viktig för att förstå och fungera med andra och med oss själva.

Manualbaserad 12 stegsinriktad terapi för kemiskt och processberoende

Metoden bygger på den sk Minnesotamodellen från USA. Beroende kan förekomma med olika svårighetsgrader. Programmet anpassas utifrån det.

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi hämtar sina grundprinciper frän evolutionär biologi, där människor sägs ha tre primära former av känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykologiska hälsan.