Välkommen till vår psykoterapimottagning, belägen på Nybrogatan 34, Östermalm.

Det finns många anledningar till att gå i psykoterapi. Allt från att vilja förstå sig själv bättre, bearbeta trauma, få hjälp med relationsproblem eller minska symtom av psykisk ohälsa.  Hos oss kan du och dina anhöriga eller ni som par få hjälp med psykiska, relationella och existensiella livsutmaningar. Kabinett psykoterapi erbjuder många olika former av terapi och är en del av flera stora nätverk av legitimerade terapeuter. Vi har generösa öppettider som innefattar även kvällar och helger. 

Här kan du bland annat få hjälp med:

 • Interpersonell neurobiologi (flera metoder ingår)
 • Schematerapi
 • Traumafokuserad terapi med fokus anknytningstrauma
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
 • Acceptance and Commitment therapy (ACT)
 • Beroende- och medberoendeterapi
 • Compassionfokuserad terapi (CFT)
 • Mentaliseradbaserad terapi (MBT)
 • Sorgebearbetningsterapi
 • Eye Movement Desenstitization and Reprocessing Therapy (EMDR)
 • Mindfulness
 • Parterapi 

Terapin anpassas utefter dina specifika behov och önskemål. För att säkerställa god kvalitet på utförda behandlingar sker även kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning. Min terapeutiska stil är varm, autentisk, transparant och även vid behov utmanande. Du är alltid välkommen att boka en kostnadsfri konsultation via telefonen här

Nyheter

Workshop om relationer

Är du nyfiken på hur relationer fungerar? Faller du för fel person? Eller är du olycklig i din nuvarande relation och vill …

Våra behandlingar

Parterapi

Par- och relationsterapi är till för att förstå dig själv och dina relationer bättre, skapa nya förutsättningar för kommunikation, trygghet och personlig utveckling.

Interpersonell neurobiologi

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Hos oss utformas din KBT-terapi utifrån dina specifika behov och hjälper dig hantera olika former av depression, ångest, utmattning och stressrelaterade besvär samt olika typer av krissituationer.

Schematerapi

Schematerapi är till för dig som upprepade gånger fastnar i destruktiva relationer, är konstant svartsjuk, rädd för att bli avvisad och övergiven, ofta känner dig tom och likgiltig, har ett stort bekräftelsebehov, ofta känner skamkänslor och är extremt självkritisk.

Eye Movement Desentisitaztion and Reprocessing (EMDR)

EMDR står för Eye Movement Desensitization and Reprocessing och är en psykoterapeutisk metod som baseras på ögonrörelser som tillämpas vid trauma men även andra svårigheter som låg självkänsla, komplicerad sorg och ångest.

Mentaliseradbaserad terapi

Mentaliseringsbaserad terapi, förkortat till MBT utvecklades redan på 90-talet. Denna behandlingsform är mest passande för personlighetssyndrom, exempelvis om man är emotionellt instabil, eller antisocialt personlighetssyndrom. MBT är mest passande för vuxna och ungdomar.

Beroende- & medberoendeterapi

Vi erbjuder terapi för dig med beroende. Du får utforska hur beroendet utvecklats över tid och trauma som kommit med det och funnits innan.. Det finns många definitioner av medberoende. Det har visat sig förvärras om obehandlad och leder ofta till ångest, depression och stressrelaterade sjukdomar. Terapin fokuserar på anknytningstrauma, skam och självkänsla så väl som egna behov och önskningar. 

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi hämtar sina grundprinciper frän evolutionsbiologi, där människor sägs ha tre primära former av känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykologiska hälsan.