Våra behandlingar

Parterapi

Par- och relationsterapi är till för att förstå dig själv och dina relationer bättre, skapa nya förutsättningar för kommunikation, trygghet och personlig utveckling.

Interpersonell neurobiologi

Interpersonell Neurobiologi (IPNB) är en integration mellan olika forskningsfält som intresserar sig för hur vår hjärna och vårt nervsystem formas i samspel med våra relationer och vårt medvetande.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Hos oss utformas din KBT-terapi utifrån dina specifika behov och hjälper dig hantera olika former av depression, ångest, stressrelaterade besvär och olika typer av krissituationer.

Schematerapi

Schematerapi är till för dig som fastnar i destruktiva relationer, är konstant svartsjuk, rädd för att bli avvisad och övergiven, ofta känner dig tom och likgiltig, har ett stort bekräftelsebehov, ofta känner skamkänslor och är extremt självkritisk.

Eye Movement Desentisitaztion and Reprocessing (EMDR)

Psykoterapeutisk metod som baseras på ögonrörelser som tillämpas vid trauma men även andra svårigheter som låg självkänsla, komplicerad sorg och ångest.

Mentaliseradbaserad terapi (MBT)

Mentaliseradbaserd terapi är en evidensbaserad behandling där fokus är på att stärka förmågan att förstå sina egna och andras mentala tillstånd. Detta för att bättre kunna hantera starka känslor och relationer. God mentalisering är därför viktig för att förstå och fungera med andra och med oss själva.

Beroende- & medberoendeterapi

Någon som levt med beroende vet hur kraftfull och förödande det kan vara. I terapin kan du få utforska hur beroendet har utvecklats, processa känslor, öka medvetenheten kring negativa tankar och beteenden, identifiera triggers och utveckla plan. Flera definitioner finns av medberoende. Känner du igen dig i att du gärna sätter andras känslor och behov före dina egna, svårt att veta vem jag är innerst inne, kontrollbehov. Terapin är ofta inriktad mot anknytningstrauma.

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi hämtar sina grundprinciper frän neurovetenskap, evoultionslära, anknytningspsykologi, affektteori och buddhism. En utgångspunkt är att människor sägs ha tre primära former av känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykologiska hälsan.