fbpx

Behandlingar

Våra behandlingar inom terapi

Vi erbjuder en rad olika terapibehandlingar för att hjälpa dig hantera dina utmaningar. Som legitimerad psykoterapeuter är vi specialiserade på olika terapiformer och vi strävar alltid efter att skapa en trygg och stödjande miljö för dig att söka hjälp. Oavsett om du söker enskild, par- eller familjeterapi, så har vi behandlingar som kan hjälpa dig att uppnå dina  mål.

Parterapi

Terapi för par som vill förbättra sin relation eller lösa konflikter. Terapin syftar till att förbättra kommunikationen och stärka förhållandet.

Familjeterapi

Terapi för familjer som vill förbättra sin kommunikation och relation. Terapin fokuserar på att identifiera och lösa problem inom familjen.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

En terapimetod som fokuserar på att identifiera och förändra negativa tankemönster och beteenden som leder till psykisk ohälsa.

EMDR

En terapimetod för att behandla trauman och PTSD. Terapin involverar ögonrörelser och hjälper patienten att bearbeta och hantera traumatiska minnen.

Schematerapi

En terapimetod som är influerad av anknytningsteori, gestaltterapi och psykodynamisk terapi. Här är större fokus på barndomserfarenheter och emotionella tekniker. Tidiga scheman identifieras, överlevnadsstrategier med mål att få känslomässiga behov tillgodosedda.

Compassionfokuserad terapi (CFT)

En terapimetod som fokuserar på att öka patientens självmedkänsla och medkänsla för andra. Terapin syftar till att minska negativa tankar och känslor.

Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)

En terapimetod som fokuserar på att hjälpa patienten att utveckla förmågan att förstå och hantera sina egna och andras mentala tillstånd. Terapin syftar till att öka patientens självmedvetenhet och förbättra relationerna.

Beroendeterapi

Terapi för personer som kämpar med missbruk eller beroende. Terapin syftar till att hjälpa patienten att hantera och övervinna sitt beroende på ett hälsosamt sätt.

Interpersonell neurobiologi (IPNB)

En terapimetod som integrerar neurovetenskap, psykologi och mindfulness för att hjälpa patienten att förstå hur våra relationer påverkar hjärnan och nervsystemet.

Vill du veta mer eller boka en tid?

Har du frågor om våra behandlingar eller vill du boka en tid för terapi? Fyll i formuläret eller ring oss på 070-206 66 35. Vi erbjuder kostnadsfri telefon konsultation där vi går igenom dina behov och ser hur vi kan hjälpa dig.