Behandlingar

Parterapi

Psykoterapi hos leg psykoterapeut individ eller par. Insikt, flexibilitet, stabilitet bearbeta och gå vidare

Interpersonell neurobiologi

IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet .

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning.

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT som är anpassad för mer komplex problematik.

Eye Movement Desentisitaztion and Reprocessing (EMDR)

Psykoterapeutisk metod som baseras på ögonrörelser som tillämpas vid trauma men även andra svårigheter som låg självkänsla, komplicerad sorg och ångest.

Mentaliseradbaserad terapi (MBT)

God mentalisering är viktig för att förstå och fungera med andra och med oss själva.

Manualbaserad 12 stegsinriktad terapi för kemiskt och processberoende

Metoden bygger på den sk Minnesotamodellen från USA. Beroende kan förekomma med olika svårighetsgrader. Programmet anpassas utifrån det.

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi hämtar sina grundprinciper frän evolutionär biologi, där människor sägs ha tre primära former av känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykologiska hälsan.