Behandlingar

Parterapi

Den röda tråden är anknytningsbaserad och relationell inriktad terapi. Metoden Encounter Centered Couples Therapy (ECCT) betonar vår inneboende relationerna förmåga och vår oskadade livskraft livet ut.

Interpersonell neurobiologi

IPNB utgår från att hjärnan påverkas och förändras av våra personliga relationer och att dess plasticitet. Mind, hjärna, kropp och våra relationer är i samspel hela livet. Vår relationerna hjärna som är diskuterad via nervsystemet i hela vår kropp har en enorm kapacitet att läka och gå mot trygghet. Hjärnan, vårt mindes, våra relationsfunktioner och hela vårt nervsystem är plastiska.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och aktiv form av psykoterapi som grundar sig på aktuell forskning. I KBT arbetar vi framförallt med fokus på nuet och framtiden. Insikt om sin historia är viktig men för att åstadkomma en förändring behöver man aktivt arbeta med tankar, känslor och beteenden i nutid.

Schematerapi

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT som är anpassad för mer komplex problematik. Här ingår anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Större fokus på barndomserfarenheter och terapialliansen. Schema är en metafor för vad vi lärt in om oss själva och omgivning under uppväxten och hur vi bäst hanterar situationer. Att arbeta mot känslomässiga behov är grundläggande.

Eye Movement Desentisitaztion and Reprocessing (EMDR)

Psykoterapeutisk metod som baseras på ögonrörelser som tillämpas vid trauma men även andra svårigheter som låg självkänsla, komplicerad sorg och ångest.

Mentaliseradbaserad terapi (MBT)

Mentaliseradbaserd terapi är en evidensbaserad behandling där fokus är på att stärka förmågan att förstå sina egna och andras mentala tillstånd. Detta för att bättre kunna hantera starka känslor och relationer. God mentalisering är därför viktig för att förstå och fungera med andra och med oss själva.

Manualbaserad 12 stegsinriktad terapi för kemiskt och processberoende

Metoden bygger på den sk Minnesotamodellen från USA. Beroende kan förekomma med olika svårighetsgrader. Programmet anpassas utifrån det.

Compassionfokuserad terapi (CFT)

Compassionfokuserad terapi hämtar sina grundprinciper frän evolutionär biologi, där människor sägs ha tre primära former av känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykologiska hälsan.