fbpx

Compassionfokuserad terapi (CFT) i Stockholm

Söker du compassionfokuserad terapi (CFT) i Stockholm? Vi erbjuder terapi som fokuserar på att utveckla medkänsla gentemot sig själv och andra. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa människor att hantera negativa känslor som skam och självkritik och istället främja en ökad självacceptans och livskvalitet.

Compassionfokuserad terapi 1200 kr

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en terapiform som syftar till att behandla problem med självkritik och skam samt främja en ökad medkänsla gentemot sig själv och andra. Terapiformen kan vara hjälpsam för personer som söker en ökad självacceptans och livskvalitet.

Vill du boka tid för Compassionfokuserad terapi?

Vanliga frågor kopplat till CFT-terapi

Nedan har vi listat vanliga frågor och svar om Compassionfokuserad terapi i Stockholm. Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Compassionfokuserad terapi (CFT) har sina grundprinciper hämtade från evolutionsbiologin, där det sägs att människor har tre primära känslomässiga system som påverkar beteendet och den psykologiska hälsan.

Det första systemet är stress- och hotsystemet som skyddar oss från direkta faror och utsöndrar stresshormoner som adrenalin och kortisol, och inkluderar känslor som ilska, ångest, skam och avsky.

Det andra systemet är motivationssystemet som motiverar oss att söka det vi anser vara fördelaktigt, och kan också kallas för resurssökningssystemet eller belöningssystemet, då det leder oss till handling och beslut.

Det tredje systemet är lugnande systemet som hjälper oss att koppla av och bearbeta tankar, händelser och känslor, och inkluderar bland annat sömn, avkoppling, lek och underhållning.

Målet med compassionfokuserad terapi är att belysa sambandet mellan kognitiva mönster och dessa tre system – hot- och skyddssystemet, drifterna och tröstsystemet. Detta görs med hjälp av en rad olika tekniker. Genom att lära sig hur dessa system fungerar blir det lättare att kontrollera sina reaktioner när något av dessa aktiveras, men även lättare att känna igen vilket av dem som aktiveras vid en given situation.

Behöver du hjälp med överdriven självkritik eller stor skam? Då kan compassionfokuserad terapi vara till hjälp för dig. Denna terapiform är också effektiv för de som har svårt att känna medkänsla för andra och sig själva. Genom principer inom compassionfokuserad terapi kan du lära dig att visa mer värme, medkänsla och förståelse i sociala situationer och mot dig själv.

Compassionfokuserad terapi är särskilt effektiv som behandling för tillstånd där patienten upplever överdriven skam och självkritik. CFT har studerats som en potentiell behandlingsmetod för flera psykologiska åkommor och visat lovande resultat vid behandling av depression, ångest, ätstörningar, trauma och psykos.

Även om forskningen på området fortfarande är begränsad i jämförelse med andra psykologiska behandlingsmetoder som KBT, har CFT visat sig vara mycket effektivt vid behandling av känslostörningar och känslobaserade problem. För att metoden ska bli mer allmänt accepterad krävs dock en mer genomgående och grundlig analys.

Mottagningen är belägen på Grevgatan 59 i centrala Stockholm, på Östermalm. 

Ja, vi erbjuder en kostnadsfri konsultation via telefon. Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan, så återkommer vi till dig inom kort för att boka in en tid som passar dig. Vi ser fram emot att träffa er och vara en del av er spännande resa tillsammans!

Vill du veta mer eller boka en tid?

Har du frågor om våra behandlingar eller vill du boka en tid för terapi? Fyll i formuläret eller ring oss på 070-206 66 35. Vi erbjuder kostnadsfri telefon konsultation där vi går igenom dina behov och ser hur vi kan hjälpa dig.