Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) i Stockholm

Söker du mentaliseringsbaserad terapi i Stockholm? Psykoterapi Kabinett erbjuder legitimerad psykoterapeut som är utbildad i mentaliseringsbaserad terapi. Vi arbetar med att hjälpa dig att utveckla förmågan att förstå dina egna och andras känslor och tankar för att skapa mer meningsfulla relationer och förbättra din psykiska hälsa.

Mentaliseringsbaserad terapi 1200 kr

Mentaliseringsbaserad terapi syftar till att öka psykisk hälsa, livskraft och förmåga att skapa trygga relationer genom att träna upp personens fallenhet att vara medveten om sitt och andras känslomässiga beteende. Terapin grundar sig i psykodynamisk teori och hjälper patienten att öka sin mentaliseringsförmåga för att minska psykisk ohälsa, impulsivt agerande och konflikter i relationer. Mentaliseringsförmågan bidrar även till ökad känsloreglering och bättre fungerande i relationer.

Vill du boka tid för MBT behandling?

Vanliga frågor kopplat till MBT-terapi

Nedan har vi listat vanliga frågor och svar om Mentaliseringsbaserad terapi i Stockholm. Har du fler frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Mentaliseringsbaserad terapi är en behandlingsmetod som syftar till att främja en persons psykiska hälsa, vitalitet, livskraft och förmåga att bygga upp trygga relationer. Denna terapi involverar träning av förmågan att vara medveten om ens eget och andras sätt att känna, tänka och reagera, vilket i sin tur bidrar till ökad mentaliseringsförmåga.

Mentaliseringsbaserad terapi grundar sig på psykodynamisk teori. Bristande mentaliseringsförmåga kan leda till psykisk ohälsa, svårigheter att identifiera egna känslor, överanalyserande, låg självkänsla, impulsivt beteende samt ökad risk för konflikter och missförstånd i nära relationer och med andra individer.

Genom att öka mentaliseringsförmågan kan man också förbättra förmågan att reglera sina känslor, vilket i sin tur kan minska behovet av att agera på destruktiva impulser. Dessutom kan det öka förmågan att fungera i relationer med både sig själv och andra.

Behandlingsformen inriktar sig på att stärka förmågan att förstå ens egna och andras mentala tillstånd. Målet är att kunna hantera starka känslor och mellanmänskliga relationer på ett bättre sätt.

Mentalisering innebär att vara medveten om och tänka kring egna och andras tankar, känslor och beteenden. Det handlar om att försöka se sig själv utifrån och se andra människor inifrån.

Syftet med en mentaliseringsbaserad terapi är att öka förmågan att mentalisera och därigenom förbättra förståelsen kring egna och andras tankar, känslor och beteenden. Målet är också att utveckla en flexibilitet vad gäller att hantera svåra situationer.

En nedsatt mentaliseringsförmåga kan leda till upprepade missförstånd och konflikter i förhållande till omgivningen. Det kan också bidra till svårigheter att förstå oss själva och vad vi själva känner.

I en mentaliseringsbaserad terapi undersöker man de situationer då patienten hamnar i konflikter eller problematiska situationer på grund av att mentaliseringsförmågan sviktar. Terapeuten arbetar aktivt med att stärka patientens förmåga till mentalisering genom att utöka förståelsen kring varför dessa problematiska situationer uppstår samt hur de går att undvika eller hantera på ett bättre sätt.

Mottagningen är belägen på Grevgatan 59 i centrala Stockholm, på Östermalm. 

Ja, vi erbjuder en kostnadsfri konsultation via telefon. Fyll i formuläret nedan för att göra en intresseanmälan, så återkommer vi till dig inom kort för att boka in en tid som passar dig. Vi ser fram emot att träffa er och vara en del av er spännande resa tillsammans!

Vill du veta mer eller boka en tid?

Har du frågor om våra behandlingar eller vill du boka en tid för terapi? Fyll i formuläret eller ring oss på 070-206 66 35. Vi erbjuder kostnadsfri telefon konsultation där vi går igenom dina behov och ser hur vi kan hjälpa dig.